Skip to main content

PATRONS

 

    

Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET została stworzona w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłu. Zespół Fundacji tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy z aktywnym udzielaniem się w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Swoją działalność rozpoczęła od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (początek 2006 r.), który obecnie jest największym internetowym medium polskojęzycznym o nanotechnologii. Od początku istnienia Fundacji NANONET jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki oraz wpływ na poprawę jakości pracy i przedsiębiorczości. Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji jest też koordynacja Śląskiego Klastra Nano Krajowy Klaster Kluczowy, którego głównym zadaniem jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej. Klaster umożliwił stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku i w Polsce. 

 

SPONSORS

GOLD SPONSORS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVER SPONSOR

 

 


 

 

 

 

 

 

 

SPONSORS